Terug naar Lexicon

Baten

Baten zijn onderdeel van het beroepsinkomen dat verbandt houdt met vrije beroepen (zoals advocaten), ambten en posten (zoals de notaris) of voortvloeit uit een winstgevende bezigheid met een beroepskarakter. Zij worden anders behandeld dan winsten met betrekking tot de belastbaarheid en de aftrek van kosten.