Terug naar Lexicon

Baten (BNI)

Baten zijn de gegenereerde inkomsten van vrije beroepsbeoefenaren en van personen die een ambt of post bekleden. Baten worden, in tegenstelling tot winsten, slechts belastbaar bij ontvangst ervan.