Terug naar Lexicon

Bankgeheim

Het bankgeheim is de geheimhoudingsplicht verbonden aan het ambt van bankier. Het bankgeheim houdt in dat financiële gegevens over de cliënten van de bank niet mogen worden prijsgegeven, ook niet aan de fiscus, tenzij onder strikte voorwaarden.