Terug naar Lexicon

Baggersector (BV)

De baggersector is de sector van het baggeren, zijnde het opzuigen van slijk en modder uit sloten, grachten, zeeën… De baggersector is in het fiscaal recht van belang gezien de vrijstelling van de doorstortplicht van de bedrijfsvoorheffing bij tewerkstelling van communautaire zeelieden.