Terug naar Lexicon

B2C-diensten

B2C-diensten staat voor business to consumer en zijn diensten door een belastingplichtige verleend aan een consument. Het onderscheid met de B2B-diensten is van belang om de plaats vast te stellen waar btw verschuldigd zal zijn. Meer bepaald is de plaats van de dienst de plaats waar de verrichter van de dienst is gevestigd.