Terug naar Lexicon

Arbeidsongeschiktheid (werkgeversbijdragen)

De arbeidsongeschiktheid is het niet in staat zijn om zijn beroep uit te oefenen. Deze ongeschiktheid kan tijdelijk of blijvend, volledig of gedeeltelijk zijn.