Terug naar Lexicon

Antimisbruikbepaling (NIA)

De antimisbruikbepaling bij de notoniele interestaftrek is dezelfde als de algemene antimisbruikbepaling opgenomen in het wetboek inkomstenbelastingen. De antimisbruikbepaling zorgt ervoor dat een kwalificatie gegeven door partijen aan een akte niet door de administratie dient aanvaard te worden, indien deze kwalificatie enkel dient om belastingen te vermijden.