Terug naar Lexicon

Antimisbruikbepaling (art. 203 WIB92)

De antimisbruikbepaling vervat in art 203 WIB92 is een specifieke bepaling van toepassing op de zetelverplaatsing van een vennootschap. Meer bepaald zorgt de antimisbruikbepaling ervoor dat inkomsten niet aftrekbaar zijn als deze worden verleend door een vennootschap die in het buitenland een duidelijk gunstiger fiscaal regime heeft dan in België.