Terug naar Lexicon

Antimisbruikbepaling (art. 183bis WIB92)

De antimisbruikbepaling vervat in art 183bis WIB92 is een specifieke bepaling van toepassing op fusies en splitsingen. Het is een voorwaarde om te genieten van een vrijstelling in de vennootschapsbelasting van de fusie of splitsing en bepaalt dat de fusie of splitsing niet tot doel mag hebben de fiscale regels te ontwijken of te ontduiken.