Terug naar Lexicon

Antigoon-doctrine

De Antigoon-doctrine is een in de rechtspraak ontwikkelde doctrine in verband met het gebruik en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Deze doctrine is nu in het Wetboek van Strafvordering verankerd.