Terug naar Lexicon

Anti-channelingbepaling

De anti-channelingbepaling is een bepaling in het Wetboek Inkomstenbelastingen die stelt geen rekening te houden met inkomsten van schuldvorderingen en leningen, wanneer de schuldeiser in eigen naam de verrichting heeft gedaan voor een ander, waarbij de ander deze schuldeiser heeft voorzien van de nodige middelen of de schuldeiser (een deel van) het risico draagt.