Terug naar Lexicon

Annaliteitsprincipe

Plicht voor de uitvoerende macht (regering) om elk jaar opnieuw aan de wetgevende macht (parlement) de toelating te vragen om belastingen te mogen heffen volgens de bestaande fiscale wetgeving.