Terug naar Lexicon

Anciënniteitspremie

Een anciënniteitspremie is een bedrag dat bij het loon wordt gevoegd en strekt tot beloning van trouw personeel. Hoe langer eenzelfde persoon in eenzelfde onderneming werkt, hoe hoger deze anciënniteitspremie. De anciënniteitspremie heeft als voordeel, onder bepaalde voorwaarden, belastingvrij te zijn in hoofde van de werknemer en aftrekbaar te zijn in hoofde van de werkgever.