Terug naar Lexicon

Ambten en posten (baten)

Ambten en posten zijn de plaatsen ingenomen door bepaalde personen, die hierdoor een mandaat of speciale functie hebben als zelfstandige. Bijvoorbeeld notarissen, gerechtsdeurwaarders, gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, leden van het OCMW en parlementairen vallen hieronder.