Terug naar Lexicon

Algemene bekendheid

Gegevens waarvan de fiscus weet heeft of die ze zonder veel moeite kan achterhalen, zijn gegevens van algemene bekendheid. Dit is belangrijk in het kader van het bewijs, gezien de fiscus bewijs kan leveren van bepaalde feiten door het aanwenden van vermoedens.