Terug naar Lexicon

Algemeenheid van goederen

Een algemeenheid van goederen is een geheel van onderdelen van een onderneming die als één juridisch geheel worden aanzien. Het al dan niet bestaan van een algemeenheid heeft grote implicaties in de btw-wetgeving, gezien op de overdracht van een algemeenheid, zoals een handelszaak, in principe geen btw verschuldigd is.