Terug naar Lexicon

Algemeen verhoudingsgetal

Het algemeen verhoudingsgetal is het percentage via dewelke wordt berekend hoeveel btw de belastingplichtige kan aftrekken. Het algemeen verhoudingsgetal wordt berekend door het bedrag van de handelingen die recht geven op aftrek te delen door het totaal van de gestelde handelingen door een belastingplichtige.