Terug naar Lexicon

Akten notarissen (tarief)

De akten door notarissen verleden, zijn onderworpen aan belastingen, als het gaat om akten opgemaakt bij overlijden, akten opgemaakt bij overdracht onroerende goederen en akten opgemaakt voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Het tarief varieert tussen de €7,50 en €95,00.