Terug naar Lexicon

Akten gerechtsdeurwaarders (tarief)

Een gerechtsdeurwaarder is een beëdigd openbaar ambtenaar bevoegd voor openbare verkopingen. De akten opgemaakt door de gerechtsdeurwaarders met betrekking tot bepaalde openbare verkopen geven recht op een belasting, variërend tussen de €50,00 en 75,00.