Terug naar Lexicon

Akte van protest

Een akte van protest is het document waarmee men formeel te kennen geeft niet akkoord te gaan met een vastgesteld bedrag. Deze akte van protest is onderworpen aan een registratierecht van €5,00.