Terug naar Lexicon

Akte van eigendom

Een akte van eigendom is een document waaruit blijkt dat een bepaalde persoon eigenaar is van een bepaald goed. Bij de successierechten geldt een vermoeden dat bij voorlegging van de akte van eigendom, het bestaan van het goed voldoende bewezen is.