Terug naar Lexicon

Akkoordvonnis

Een akkoordvonnis is een rechterlijke uitspraak die vooral wordt gebruikt bij de registratierechten, waar een akkoordvonnis nodig is alvorens teruggave van de betaalde rechten mogelijk is.