Terug naar Lexicon

Afzonderlijke aanslagen (PB)

Een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting wordt opgemaakt zodat niet alle inkomsten belast worden rekening houdend met alle andere inkomsten. Deze afzonderlijke aanslagen worden onder andere opgemaakt bij verkregen meerwaarden op gronden en op auteurs- en naburige rechten.