Terug naar Lexicon

Afvalwater (milieuheffing)

Het lozen van water draagt bij tot een slecht leefmilieu, waardoor de wetgever een belasting heeft ingevoerd voor het lozen van afvalwater.