Terug naar Lexicon

Aanslagjaar-speciaal

Een aanslagjaar-speciaal is van toepassing op belastingplichtigen die niet gedurende het hele jaar inkomsten verworven hebben, om redenen dat het belastbaar karakter is verdwenen. Voor deze belastingplichtigen zal het inkomstenjaar slechts gedeeltelijk in aanmerking worden genomen, met name zal er enkel rekening worden gehouden met de periode tijdens dewelke het belastbaar karakter aanwezig is.