Zorgeloos genieten van uw oude dag? De zorgvolmacht maakt het makkelijker.

We willen allemaal zorgeloos van onze oude dag genieten. Echter, soms loopt het levenspad anders dan gepland. Wanneer u in de toekomst juridisch onbekwaam zou worden wegens ziekte , ongeval of dementie,  kan u iet meer rechtsgeldig beslissen wat er met uw vermogen moet gebeuren en hoe en door wie dit zal worden beheerd.

U kan het beheer van uw goederen toevertrouwen aan één of meerdere personen aan de hand van een zorgvolmacht.  Een geregistreerde zorgvolmacht zal er voor zorgen dat de bescherming in elk geval automatisch start als u zelf niet meer bekwaam bent om de eigen zaken te regelen.

Formaliteiten

De lastgever moet handelingsbekwaam zijn bij het opstellen van de volmacht. Hij is volledig vrij in het kiezen van de lasthebber. Het kan een familielid, vriend of derde zijn. Met deze volmacht is de lasthebber bevoegd om handelingen te stellen die vooraf afgesproken zijn.

Wil u de lasthebber toelaten om in uw plaats handelingen te stellen waarvoor de tussenkomst van een notaris nodig is, zoals bv. de verkoop van uw woning of de aankoop van een serviceflat, het wijzigen van uw huwelijkscontract of een notariële schenking, dan is het  vereist om de zorgvolmacht in een notariële akte op te nemen.

In principe kan u dus uw lasthebber de toestemming geven om alle vermogensrechtelijke handelingen uit te oefenen. Er is wel één beperking: strikt persoonlijke handelingen, zoals bv. uw testament opstellen, kan de lasthebber niet in uw plaats doen.

Het opmaken van de volmacht kan niet mondeling gebeuren, een geschrift is noodzakelijk. Hierbij is de tussenkomst van een notaris niet verplicht, doch sterk aan te raden.

Bij het opmaken van een onderhandse volmacht is voorafgaande registratie wel nodig bij de vrederechter. De volmachten worden bijgehouden in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten. Enkel de lastgever, notaris, vrederechter en procureur hebben hier toegang tot.

Begin

De aanvang van de volmacht kan op twee momenten: ofwel op een specifiek tijdstip, nog voor men wilsonbekwaam is (slechte mobiliteit, onvoldoende kennis,…). Ofwel het moment van wilsonbekwaamheid. Er is geen wettelijke regeling omtrent de vaststelling hiervan, maar men kan de onbekwaamheid bijvoorbeeld vaststellen aan de hand van geneeskundige verslagen. De zorgvolmacht begint te werken op het moment van wilsonbekwaamheid zonder tussenkomst van een rechter.

Einde

De volmacht kan eindigen door beslissing van de wilsbekwame lastgever of lasthebber. Dit kan schriftelijk aan de griffie of bij de notaris. De vrederechter kan hierover ook beslissen wanneer sprake is van wanbeheer of misbruik door de lasthebber of wanneer hij meent dat het belang van de lastgever in gevaar komt. Hij zal dan een bewindvoerder aanduiden die de handelingen zal verderzetten. Het is mogelijk om op voorhand deze persoon aan te duiden. Het is ook mogelijk om een vertrouwenspersoon aan te duiden die een oogje in het zeil kan houden.

 

Wanneer men geen gebruik zou maken van de zorgvolmacht en bijvoorbeeld in coma raakt, moeten de familieleden naar de rechtbank. De rechter zal dan een voorlopig bewindvoerder aanduiden. De bewindvoerder krijgt de taak om het hele vermogen te beheren. Op het vlak van vermogensplanning zijn de mogelijkheden dan beperkt omdat er steeds een akkoord nodig is van de rechter om bepaalde handelingen te stellen. Met de zorgvolmacht stelt dit probleem zich niet en kan de lasthebber altijd zelf optreden.

 

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via karen@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team