Waar opletten bij het geven van een geschenk aan uw werknemer?

De feestdagen komen er aan, een ideaal moment om uw medewerkers extra in de watten te leggen. Echter dient u op te letten dat dergelijke geschenken niet als loon worden gekwalificeerd. Dit heeft nadelige gevolgen, waardoor het geschenk-gehalte snel vervalt.

Worden de geschenken aanzien als loon?

De geschenken die u aan de medewerkers geeft, worden in principe gekwalificeerd als loon. Dit heeft als gevolg dat hierop sociale bijdragen moeten worden betaald. Daarnaast dient tevens bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.

Niettemin zijn dergelijke kleine geschenkjes vrijgesteld als deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er wordt een geschenk gegeven naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid (bv. Kerstmis, Nieuwjaar, pensioen, huwelijk…)
  • Het bedrag van het geschenk mag de maximumbedragen niet overschrijden.

De maximumbedragen

Sinds juli 2018 zijn onderstaande maximumbedragen ingevoerd. De bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017 omwille van hun retroactieve werking.

Het bedrag is verschillend naargelang de gelegenheid.

Cadeau ter gelegenheid van … Bedrag tot 1 januari 2017 Nieuw bedrag
Kerstmis 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Nieuwjaar 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Sinterklaas 35 euro per kind ten laste 40 euro per kind ten laste
Eervolle onderscheiding (uw werknemer ontvangt bv. een ereteken of wint een award) 105 euro per werknemer 120 euro per werknemer
Huwelijk (of wettelijk samenwonen) 200 euro 245 euro
Pensioen of vervroegd pensioen (indien 3 jaar anciënniteit en geen brugpensioen) 35 euro per dienstjaar, met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro

Conclusie

Wenst u uw werknemers een geschenkje te geven, dan houdt u zich beter aan de voorwaarden voor de vrijstelling. Op die manier kan de werknemer ten volle van uw geschenk genieten.

Indien u meer informatie wenst hieromtrent, kan u steeds met ons contact opnemen. Wij helpen u hierbij graag verder.