Verlaging van het belastbaar voordeel voor het privé gebruik van de smartphone vanaf 2018.

In veel bedrijven stellen werkgevers een pc, tablet, internetabonnement,… ter beschikking van hun werknemers. Indien deze toestellen eveneens (gedeeltelijk) voor privé doeleinden worden gebruikt, is hierop door de werknemers jaarlijks een belastbaar voordeel alle aard verschuldigd.

Voor de bepaling van het te belasten bedrag bestaan er twee opties. Enerzijds worden de voordelen vastgelegd in functie van de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer indien de wetgever geen forfait voorziet. Dan is de vraag wat het voordeel in de praktijk zou uitsparen in hoofde van de werknemer?  Anderzijds wordt er zeer vaak gebruik gemaakt van een aantal jaarlijks gepubliceerde wettelijke forfaits.

De bestaande regelgeving was immers verouderd en hield bijvoorbeeld nog geen rekening met laptops en tablets.  Hardware is de voorbije jaren echter veel in prijs gedaald,  maar in het belastbare voordeel kwam er geen verandering. Ook was onduidelijk welk bedrag belastbaar was als voordeel alle aard voor het gebruik en bezit van een smartphone.

Vanaf 1 januari 2018 zijn er duidelijke bedragen van toepassing:

 

Belastbaar voordeel per jaar Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
PC, laptop, randapparatuur 180 euro 72 euro per toestel
Tablet, smartphone Werkelijke waarde 36 euro per toestel
Internet abonnement 60 euro 60 euro
Telefoon abonnement Werkelijke waarde 48 euro

 

Positief is alvast dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen zullen hanteren voor deze voordelen.

Misschien kunnen dergelijke zaken beter opgenomen worden in een aantrekkelijk cafetariaplan zodat u uw goede medewerkers kunt behouden.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via stijn@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team