UPDATE – Overbruggingsrecht

Sinds gisteren is bekend dat de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht versoepeld zijn. Hieronder vind je de wijzigingen.

Zelfstandigen in bijberoep

Er is beslist dat ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal) een aanvraag kunnen indienen voor het overbruggingsrecht corona.

Indien je als zelfstandige in bijberoep vrijwillig je sociale bijdragen optrekt tot de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht .

Combinatie met tijdelijke werkloosheid toegestaan

Aangezien het overbruggingsrecht verruimd wordt naar de zelfstandigen in bijberoep, is er tevens beslist dat het overbruggingsrecht gecombineerd mag worden met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

Hoofdverblijfplaats in België

De voorwaarde dat de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht, vervalt tijdelijk. Het is wel nog steeds vereist  dat u als zelfstandige sociale bijdragen in België betaalt, waarmee er in België sociale rechten worden opgebouwd.

 

Wenst u meer informatie over het overbruggingsrecht, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag verder!