UPDATE: Corona-steunmaatregelen

Gedeeltelijke vrijstelling betaling bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen sectoren

De regering heeft aangekondigd dat zij, via de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus voor zwaar getroffen sectoren wenst te verminderen.

Deze maatregel is van toepassing voor werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van één maand – tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 –  beroep hebben gedaan op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Er zijn ook nog enkele andere voorwaarden aan verbonden zoals het verbod om tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 een inkoop eigen aandelen, een dividenduitkering of een kapitaalvermindering uit te voeren.

Concreet zal er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ten belope van 50% worden gegeven op het verschil tussen de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus enerzijds en de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei (de referentieperiode) anderzijds. Dit is niet van toepassing op vakantiegeld, eindejaarspremies of achterstallige bezoldigingen.

De parlementaire goedkeuring hieromtrent verwachten we in de eerstkomende weken. Pas dan zal deze maatregel ook effectief uitwerking hebben. Wij houden u in elk geval verder op de hoogte!

De aanvullende compensatiepremie

Gezien de substantiële impact van het Corona-virus op de omzet van vele ondernemingen, wordt een aanvullende compensatiepremie van 2.000,00 EUR voorop gesteld. Deze premie is specifiek bedoeld voor ondernemingen in de evenementensector en voor winkels en bedrijven die recent zijn opgestart maar capaciteitsbeperkingen moeten naleven. Voor ondernemingen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.998,78 EUR zou de aanvullende compensatiepremie 1.000 EUR bedragen.

Om deze vergoeding te verkrijgen, diende men voordien ook reeds in aanmerking te komen voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie hebben ontvangen en nu terug open zijn.

Als voorwaarde is gesteld dat men een omzetverlies eheeft geleden van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van de referentieperiode vorig jaar. Voor winkels betreft het de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld betreft het  de periode van 8 juni tot 8 juli. Voor ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, zou er gekeken worden naar de periode 1 mei – 31 mei.

De aanvullende compensatiepremie kan op vandaag nog niet worden aangevraagd, het is afwachten op verduidelijking. Volgens Unizo zou ook deze premie dienen aangevraagd via de website van Vlaio. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u verder.

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u steeds contact met ons opnemen via ward@flamee.be