Tijdelijk 50% vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing mogelijk.

Recent werd een nieuwe – tijdelijke – gedeeltelijke – vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door de overheid in het leven geroepen. Werkgevers die vanaf 12 maart 2020 tot 31 mei 2020 gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep deden op tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis, kunnen er gebruik van maken. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming.

Voorwaarden?

Werkgevers kunnen geen gebruik maken van deze maatregel, indien zij tijdens de periode van 12 maart tot en met 31 december 2020:

  • een dividenduitkering uitvoeren;
  • een deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen verricht aan vennootschappen die er gevestigd zijn, tenzij de betaling gerechtvaardigd is.

Bedrag vrijstelling?

Men kan 50% vrijstellen van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van respectievelijk de maanden juni, juli en augustus en de bedrijfsvoorheffing van de referteperiode mei, telkens na toepassing van de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De vrijstelling is niet van toepassing op de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op het loon van de bedrijfsleider.

De vrijstelling heeft als doel om de getroffen ondernemingen te ondersteunen, alsook om hen te motiveren om hun werknemers – aan een lagere loonlast – aan het werk te houden.

Indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet, kunt u de toepassing van deze maatregel aanvragen bij uw sociaal secretariaat.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team