Flamée-flash – Warrants voor personeel, het vriendenaandeel en afschaffing decembervoorschot

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. In een eerste onderwerp bespreken we een interessante manier om een bonus toe te kennen aan uw performante personeelsleden : de warrants. Verder verduidelijken we de mogelijkheid tot het fiscaalvriendelijk participeren in een vennootschap van […]