Flamée-flash | Voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting, het systeem van liquidatiereserve en de checklist sociale inspectie voor de bouwsector

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u eerst wat meer informatie met betrekking tot de voorafbetalingen inzake vennootschapsbelasting. Ten tweede bespreken we kort het systeem van de liquidatiereserve, voor bepaalde vennootschappen een goedkope manier om winsten […]