Flamée-flash: coronamaatregelen update

De coronamaatregelen volgen elkaar in snel tempo op. We houden u op de hoogte van de recentste wijzigingen. Welke ondernemingen mogen openblijven?Afgelopen zondag 1 november werd de tekst van het ministerieel besluit aangaande de nieuwe Corona-maatregelen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit besluit staat geformuleerd welke winkels al dan niet nog mogen openblijven. Concreet […]

Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk: 129,48 EUR per maand

Een werkgever kan een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Deze vergoeding dient om de bureaukosten te dekken die normaal ten laste komen van de werkgever, zoals bijvoorbeeld de kosten die gerelateerd zijn aan de inrichting en het gebruik van een bureau, printer- en computermateriaal, nutsvoorzieningen, onroerende voorheffing… in de […]