BVBA is voortaan BV ; aanpassen uithangborden, autobelettering, facturatie,…

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sommige bepalingen van dit nieuwe wetboek zijn van dwingende aard en bijgevolg al van toepassing vanaf 1 januari 2020. De voornaamste wijzigingen deden zich voor in hoofde van de BVBA, die voortaan de besloten vennootschap of BV heet. Tijd om de […]