Einde van de kosteloze schenking voor een buitenlandse notaris vanaf 1 december 2020

Het schenken van roerende en onroerende goederen gebeurt in Vlaanderen allesbehalve onbelast. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet namelijk in een schenkbelasting zodra aktes of geschriften, die een bewijs van schenking omvatten, worden geregistreerd. De schenkbelasting op roerende goederen kon in sommige gevallen worden vermeden door te schenken voor een buitenlandse notaris. Echter, vanaf 1 december […]