Flamée Flash | Bitcoin, EORI-nummer en zorgvolmacht

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. Wij geven u in het eerste deel meer duiding omtrent de voordelen van de opmaak van een zorgvolmacht. Ten tweede verduidelijken wij u het belang van de aanvraag van een EORI-nummer, zeker […]