Flamée-flash – Warrants voor personeel, het vriendenaandeel en afschaffing decembervoorschot

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn. In een eerste onderwerp bespreken we een interessante manier om een bonus toe te kennen aan uw performante personeelsleden : de warrants. Verder verduidelijken we de mogelijkheid tot het fiscaalvriendelijk participeren in een vennootschap van […]

Geen btw-december voorschot dit jaar?

Zoals steeds houden wij u op de hoogte van de verschillende Corona-steunmaatregelen die de overheid voor onze bedrijven neemt. Op BTW vlak kunnen we u het volgende meedelen Zowel de belastingplichtige maandaangever als kwartaalaangever zijn in principe verplicht om jaarlijks een zogenaamd decembervoorschot te betalen aan de Schatkist. Dit voorschot diende vorig jaar uiterlijk dinsdag […]