Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk: 129,48 EUR per maand

Een werkgever kan een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Deze vergoeding dient om de bureaukosten te dekken die normaal ten laste komen van de werkgever, zoals bijvoorbeeld de kosten die gerelateerd zijn aan de inrichting en het gebruik van een bureau, printer- en computermateriaal, nutsvoorzieningen, onroerende voorheffing… in de […]