Schenken en toch de vruchten plukken?

Schenken van geld, effecten of een beleggingsportefeuille

Het voorbehoud van vruchtgebruik is niet enkel mogelijk op een onroerend goed, maar kan ook bij een schenking van geld of een beleggingsportefeuille. Hierbij kan de schenker nog zijn hele leven de interesten of dividenden blijven innen, de effectenportefeuille blijven beheren en het stemrecht hieraan verbonden uitoefenen op de algemene vergadering. Om te kunnen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik is de tussenkomst van een notaris vereist. Het kan interessant zijn om hiervoor een beroep te doen op een buitenlandse notaris en wel om de volgende reden.

  • Binnenlandse notaris

Indien u een schenking wilt doen met tussenkomst van een binnenlandse notaris, dan moet u uw schenking laten registeren en dus schenkbelastingen betalen. Indien u de schenkbelasting hebt betaald is er geen erfbelasting meer verschuldigd, ook niet indien de schenker kort na de schenking komt te overlijden.

Indien het een schenking  aan uw kinderen of partner betreft, is het vast tarief van 3% van toepassing, ongeacht de waarde van het geschonken goed.

Indien u geen schenking doet, dan wordt het goed bij het overlijden van de schenker via de erfbelasting belast.  Hierbij is de waarde van de schenking wel bepalend voor de te betalen belastingen. U dient immers 3% te betalen op de eerste schijf van 50.000 euro, 9% op het deel tussen 50.000 en 250.000 euro en 27% op het deel boven de 250.000 euro.

Indien u een schenking wilt doen aan andere personen dan uw kinderen of partner dan geldt het tarief van 7% schenkbelastingen. Dit is veel voordeliger dan een erfenis. Het percentage van de erfbelasting hangt af van de verwantschap, maar bedraagt minstens 30% en kan oplopen tot 65%. Vanaf 1 september 2018 worden deze tarieven verlaagd en bedragen ze tussen de 25% en 55%.

  • Buitenlandse notaris

Indien u een schenking uitvoert voor een buitenlandse notaris dan dient de schenkingsakte niet geregistreerd te worden waardoor u geen schenkbelastingen hoeft te betalen. Indien de schenker ook nog eens drie jaar na de schenking blijft leven, dan is er geen erfbelasting meer verschuldigd.

Gesplitste aankoop van vastgoed

Een gesplitste aankoop houdt in dat bijvoorbeeld de ouders het vruchtgebruik van een appartement kopen waardoor ze levenslang in het pand kunnen wonen of de huurinkomsten innen. De kinderen kopen dan de blote eigendom van het appartement. Meestal wordt de blote eigendom niet gekocht met eigen middelen van de kinderen maar met het kapitaal dat ze vooraf van de ouders verkrijgen via een schenking. Op het ogenblik dat de ouders overlijden dooft het vruchtgebruik uit en worden de kinderen automatisch volle eigenaar van het onroerend goed.

Tot 1 september 2013 dienden de kinderen geen erfbelasting te betalen bij het overlijden van hun ouders, indien de ouders na de schenking nog drie jaar leefden. Vanaf 1 september 2013 werd deze regel verstrengd en moest de schenking geregistreerd worden in België en waren er sowieso schenkbelastingen verschuldigd. Volgens het arrest van de Raad van State kan de overheid dit niet langer eisen en is het niet meer verplicht om schenkbelastingen te betalen.

Indien één van de ouders ernstig ziek wordt en de kans op overlijden binnen de drie jaar zeer waarschijnlijk is, dan is het aan te bevelen om de schenking te registeren en schenkbelasting te betalen om hogere erfbelastingen te vermijden.

Schenken van deelbewijzen van een maatschap

Een burgerlijk maatschap is een vehikel dat toelaat dat ouders de geschonken goederen actief controleren en beheren. De deelbewijzen van de maatschap worden dan geschonken aan de kinderen met een voorbehoud van vruchtgebruik. Sinds 1 juni 2017 waren er bij het overlijden van de schenker altijd erfbelastingen verschuldigd indien op de schenking van de deelbewijzen nog geen schenkbelasting was betaald.

Ook dit standpunt wordt door de Raad van State van tafel geveegd. Het is niet langer nodig om schenkbelasting te betalen om erfbelasting te vermijden.

Deze mogelijkheden liggen weer volledig open… totdat een wetswijziging ze opnieuw aanpast. Dus toch even nakijken of er geen actie dient ondernomen te worden.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Het Flamée & Partners Academy Team