Regeling flexi-jobs uitgebreid naar kleine zelfstandigen en buurtwinkels.

De flexi-job regeling is van toepassing in de volgende sectoren:  bakkerijen, kleinhandel in voedingswaren,  middelgrote levensmiddelenbedrijven, horeca,  kleinhandelszaken, warenhuizen, kappersbedrijf ,  schoonheidszorg en de uitzendsector indien de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die ressorteert onder één van  de voorgaande sectoren.

In deze sectoren komen slechts twee categorieën werknemers in aanmerking om onder het  flexi-job statuut te werken:

  • Enerzijds werknemers die in kwartaal T-3 minstens 4/5de aan de slag waren bij een Belgische werkgever;
  • Anderzijds gepensioneerden.

De werknemer betaalt geen belastingen of sociale bijdragen op het flexiloon. Het basis flexiloon bedraagt 9,18 euro per uur. Sommige werkgevers bieden meer.

Het flexiloon en het flexi-vakantiegeld zijn geen loon voor de sociale zekerheid. De bijdrageplicht is beperkt tot een bijzondere bevrijdende werkgeversbijdrage van 25%, te betalen onder de voowaarden en termijnen van gewone bijdragen.

Op het flexiloon en het flexi-vakantiegeld is geen personenbelasting verschuldigd. Het flexiloon, het flexi-vakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage van 25% zijn aftrekbare beroepskosten.

Een flexi-werknemer kan niet ;

  • bij dezelfde werkgever gecombineerd worden met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur;
  • worden uitgevoerd tijdens een periode waar een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van dezelfde werkgever van toepassing is;
  • uitgevoerd worden tijdens een opzeggingstermijn betekend door dezelfde werkgever.

Alle tewerkstelling bij andere werkgevers worden meegeteld,  ongeacht of deze tewerkstelling bezoldigd of onbezoldigd is.

De werkgever dient bij een tewerkstelling als flexi-job een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst te kunnen voorleggen  Tot slot dient de werkgever voor elke flexi-job werknemer het begin en einde van elke prestatie te registreren en bij te houden via het geregistreerd kassasysteem, via de portaalsite van de RSZ of via tijdsregistratiesysteem van de werkgever.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team