Het overbruggingsrecht, nu ook mogelijk voor de maand mei

In enkele van onze vorige berichten hebben wij u reeds verteld over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is een vervangingsinkomen dat een zelfstandige bij zijn sociaal verzekeringsfonds kan aanvragen zodra hij gedurende een bepaalde maand minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn zelfstandige activiteit volledig (en al dan niet verplicht) heeft onderbroken. Velen onder u hebben dit, omwille van de Corona-crisis, wellicht reeds aangevraagd voor de maanden maart en/of april…

Recent heeft de Ministerraad een koninklijk besluit goedgekeurd dat stelt dat het ook mogelijk zal zijn om in de maand mei van het overbruggingsrecht te genieten, indien opnieuw aan de voorwaarden wordt voldaan.

De sociale verzekeringsfondsen zullen normaliter dit overbruggingsrecht automatisch toekennen aan zelfstandigen die reeds in maart en/of april het overbruggingsrecht hebben aangevraagd en goedgekeurd hebben gekregen. Indien de zelfstandige in kwestie, niet langer aan de voorwaarde voldoet van zeven opeenvolgende kalenderdagen van onderbreking, zal hij hier het sociaal verzekeringsfonds zelf van op de hoogte dienen te stellen.

Het bedrag aan overbruggingsrecht varieert naargelang het feit of u al dan niet personen ten laste hebt bij uw ziekenfonds. Voor zelfstandigen zonder gezinslast is dit een bedrag ten belope van 1.291,69 EUR. Voor personen met gezinslast wordt dit bedrag verhoogd tot 1.614,10 EUR.  Merk op dat dit een belastbaar vervangingsinkomen is. Dit zal aldus worden opgenomen in uw aangifte personenbelasting.

Heeft u vragen, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag!