Optiestelsel btw op professionele verhuur van toepassing vanaf 1 oktober 2018

De ministerraad heeft beslist om een keuzestelsel in te voeren betreffende de verhuur van onroerend goed in een B2B context. Deze wijziging brengt een kostenbesparing met zich mee voor  vastgoedontwikkelaars omdat ze vanaf 1 oktober 2018 nieuwe gebouwen met btw kunnen verhuren aan professionele huurders. De verhuurder mag de btw op de oprichting of de renovatie van het vastgoed onmiddellijk en volledig in aftrek brengen.

Voorwaarden

De optie om te verhuren met btw is enkel mogelijk in een  B2B context. De huurder moet dus een btw-plichtige zijn en het gebouw volledig of gedeeltelijk gebruiken voor zijn economische activiteit. De btw-optie is niet mogelijk wanneer de huurder geen btw plichtige is zoals een particulier  of indien het gebouw niet wordt gebruikt voor economische activiteiten zoals het privaat gebruik van een woning.

Zowel de professionele huurder als de professionele verhuurder moet er samen en uitdrukkelijk voor kiezen om een gebouw of een gedeelte ervan, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein, te onderwerpen aan de btw.

Alleen nieuwe gebouwen

De optie is enkel mogelijk voor ‘nieuw’ opgerichte gebouwen of voor gebouwen die grondig gerenoveerd worden. Met nieuw opgerichte gebouwen wordt bedoeld dat er met betrekking tot de oprichting van het gebouw nog geen factuur uitgereikt mag zijn voor 1 oktober 2018.

Daarnaast mag er voor deze datum ook nog geen voorschot betaald zijn. Indien er voor 1 oktober 2018 reeds enkele specifieke  kosten zijn gemaakt  zoals bijvoorbeeld architect kosten, dan is het optiestelsel niet langer mogelijk.

Grondig gerenoveerde gebouwen die in aanmerking komen, moeten als nieuw aanzien worden.

Dat zal het geval zijn wanneer de kostprijs van de renovatiewerken exclusief btw minstens 60% van de verkoopwaarde van het afgewerkte gebouw uitmaakt of wanneer de werken aan het gebouw de structuur ingrijpend hebben gewijzigd.. Ook hier kan het keuzestelsel enkel toepasbaar zijn indien  de eerste btw met betrekking de specifieke kosten voor renovatie pas opeisbaar is geworden vanaf 1 oktober 2018.

Herzieningstermijn 25 jaar

De herzieningsperiode van de btw op gebouwen, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein,  die met btw worden verhuurd onder toepassing van de nieuwe optieregeling, zal voortaan 25 jaar bedragen.

Concreet betekent dit dat er  geen btw zal moeten terugbetaald worden aan de administratie indien het onroerend goed langer dan 25 jaar wordt verhuurd onder het btw-stelsel. Bij een eventuele herziening van die btw zal dit altijd jaarlijks moeten gebeuren ten belope van 1/25ste van het oorspronkelijke btw-bedrag.

Opslagruimte

Betreffende de verhuur van opslagruimte is er eveneens een wijziging.  De verhuur valt ook onder het nieuwe keuzestelsel. De huidige 10%-regel wordt afgeschaft. Ook bestaande opslagruimtes kunnen principieel onder de nieuwe optieregeling vallen.

Verhuur op korte termijn

Wanneer de verhuurtermijn niet langer is dan 6 maanden, dan is de verhuur verplicht onderworpen aan btw. Onder deze regeling vallen bijvoorbeeld de seminarie- en feestzalen die worden verhuurd voor één dag. Deze regeling geld zowel voor B2B als B2C.

 

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via Roeland@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team