Nieuwe btw-regeling voor vouchers vanaf 2019

Wat is het verschil tussen vouchers, kortingsbonnen en betaalmiddelen?

Een voucher wordt eerst aangekocht en kan later worden gebruikt om er een dienst of goed mee te betalen. De koper  en de gebruiker van een voucher dienen niet dezelfde personen te zijn. De nieuwe regels zijn uitsluitend van toepassing op vouchers die voor goederen of diensten kunnen ingewisseld worden, bijvoorbeeld een prepaid kaart met belwaarde, een restaurant bon,…

Kortingsbonnen geven de houder recht op een korting bij de aankoop van goederen of diensten, maar geen recht op het ontvangen van deze goederen.

Ook betaalmiddelen zoals vervoerbewijzen, toegangskaarten, postzegels en dergelijke vallen hier niet onder.

Doelstelling van de richtlijn

Voor een voucher zijn er twee momenten van belang:  enerzijds het moment van aankoop en anderzijds het gebruik ervan. De richtlijn heeft tot doel deze twee momenten niet als een aparte btw-behandeling te beschouwen. Er hoeft dan ook geen twee maal btw betaald te worden. Wanneer de btw verschuldigd is, hangt af van het type voucher.

Er bestaan twee types vouchers:

  • Enkelvoudige voucher

Bij een enkelvoudige voucher is op het ogenblik van de uitgifte van de voucher reeds bekend waar de dienst of levering van het goed zal plaatsvinden en welke btw er verschuldigd zal zijn.  Bijvoorbeeld  een bon voor wellness die enkel in België kan gebruikt worden. Zowel de koper als de verkoper weten welke dienst en waar deze dienst zal plaatsvinden, namelijk in België. De btw wordt bij de aankoop betaald. Bij het effectieve gebruik van de voucher is er geen btw meer verschuldigd.

Indien de bon wordt gekocht door een onderneming  om later door te verkopen aan een particulier, is op de doorverkoop opnieuw btw verschuldigd. Bij het latere gebruik ervan door de particulier zal er geen btw meer verschuldigd zijn.

  • Meervoudige voucher

Bij een meervoudige voucher is de dienst of de plaats van de levering van het goed nog niet gekend op het moment van de uitgifte. Een voorbeeld hiervan is de  restaurant bon. Zowel de verkoper als de koper weten bij de uitgifte van de bon nog niet of deze zal worden gebruikt om iets te eten of om iets te drinken. Dit is van belang vermits de  btw tarieven verschillend zijn.  De maaltijd is onderworpen aan 12% btw,  terwijl de drank steeds onderworpen is aan 21% btw. Het is dus onmogelijk om bij uitgifte van de bon al de verschuldigde btw te kennen.

Om deze reden moet er nog geen btw worden betaald bij de aankoop van de voucher. Pas bij het inwisselen van de bon tegen goederen of diensten wordt de btw verschuldigd. In het voorbeeld van de restaurant bon dient de particulier de btw pas te betalen bij het effectief dineren of consumeren.

Vanaf wanneer treedt deze nieuwe regeling in werking?

De lidstaten dienen tegen 31 december 2018 deze nieuwe regel op te nemen in hun nationale wetgeving om vanaf 1 januari 2019 van toepassing te zijn.  De regelgeving zal enkel van toepassing zijn op vouchers die uitgegeven worden na 31 december 2018.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team