Minstens één maand huur kwijtgescholden? Een handelshuurlening is mogelijk tot 1 oktober 2020

Sommigen ondernemers werden omwille van de coronacrisis verplicht om de deuren van de uitbating tijdelijk te sluiten. Voor deze ondernemers betekent dit dat de inkomsten volledig opdrogen terwijl de vaste kosten, waaronder de huur, verder dienen betaald te worden. Om deze ondernemers financieel te ondersteunen heeft Vlaanderen de handelshuurlening in het leven geroepen.

Dankzij een handelshuurlening schiet de Vlaamse Overheid de handelshuur ten belope van maximaal twee maanden voor. Daar tegenover staat dat de verhuurder één of twee maanden huur dient kwijt te schelden. De verhuurder verkrijgt de zekerheid dat de huurinkomsten de volgende één of twee maanden zijn gegarandeerd.

De handelshuurlening bestaat uit een krediet met een looptijd van twee jaar. De jaarlijkse interestvoet bedraagt 2%. Gedurende de eerste zes maanden van de lening dient er geen terugbetaling te gebeuren. De terugbetaling heeft met andere woorden pas plaats door middel van gelijke betalingen gedurende de daaropvolgende 18 maanden. Het kredietbedrag per onderneming kan nooit meer dan 35.000 EUR bedragen.

De praktische afhandeling gebeurt door Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze organisatie betaalt rechtstreeks de verschuldigde huur aan de verhuurder. Er dient een vrijwillige overeenkomst te worden afgesloten tussen de huurder en verhuurder maar deze overeenkomst kan online worden opgemaakt.

Enkel de ondernemers die in aanmerking kwamen voor de Corona-hinderpremie kunnen van deze kredietvorm genieten. De horecasector komt per definitie in aanmerking voor deze lening, zelfs indien er nog afhaaldiensten werden aangeboden. Er dient een geregistreerd handelshuurcontract of een gelijkaardige geregistreerde juridische structuur aanwezig te zijn en op 15 maart 2020 mochten er geen huurachterstallen zijn.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team