Krediet met overheidswaarborg; een oplossing voor uw liquiditeitsprobleem?

Vele ondernemingen ondervinden door de corona-crisis liquiditeitsproblemen. De overheid wenst de banken ertoe aan te zetten om deze noden te financieren door een staatswaarborgregeling aan te bieden als bijkomende zekerheid.

Welke kredieten?

Het betreft kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan ondernemingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. De staatswaarborgregeling geldt niet voor leasingovereenkomsten, factoringovereenkomsten, consumentenkredieten en hypothecaire kredieten.

Het betreft enkel bijkomende financieringen. Zo komen herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten niet in aanmerking.

Voor welke ondernemingen?

Deze vorm van kredietverlening is enkel bedoeld voor ondernemingen die vóór de corona-crisis geen financiële problemen hadden.

Zo worden volgende ondernemingen uitgesloten:

  • ondernemingen die op 1 februari 2020 een achterstal hadden op hun lopende kredieten of op belastingen of sociale zekerheidsbijdragen of op 29 februari 2020 meer dan 30 dagen achterstal hadden op hun lopende kredieten of op hun belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
  • ondernemingen die bij een of meer kredietinstellingen een actieve kredietherstructurering doorliepen op 31 januari 2020;
  • ondernemingen die op basis van de beschikbare informatie beschouwd moeten worden als ondernemingen in moeilijkheden.

Welk bedrag?

De overheid heeft een budget van 50 miljard euro vrijgemaakt waarmee kredieten kunnen worden gewaarborgd.

De kredietnemer of de groep waartoe de kredietnemer behoort kan een financiering bekomen ten belope van zijn liquiditeitsbehoeften voor zijn activiteiten voor een periode van 18 maanden voor KMO’s of 12 maanden andere ondernemingen.

De kost van de garantie blijft beperkt tot 0,25% voor KMO’s en 0,50% voor grote ondernemingen. Men rekent daarnaast nog een maximale rente van 1,25%, naast de gebruikelijke dossierkosten en reserveringsprovisies.

Wie gebruik wenst te maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan contact opnemen met zijn bank. Na een analyse zullen zij beslissen als u al dan niet in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team