Wat kost een vervroegde terugbetaling van een ondernemerskrediet?

Lening of kredietopening

Waar zit precies het verschil tussen een lening op interest en een kredietopening?

Bij een lening neemt de ondernemer het bedrag onmiddellijk op om dit vervolgens via een strikt afbetaling schema aan de bank terug te betalen. Het reeds terugbetaalde bedrag kan niet opnieuw worden opgenomen zonder een uitdrukkelijk akkoord van de bank.

Bij een kredietopening heeft de kredietnemer veel meer vrijheid. Hij kan zelf kiezen wanneer hij het krediet wilt opnemen en wanneer hij het zal terugbetalen. Ook beschikt de kredietnemer hier over de mogelijkheid om het terugbetaalde bedrag opnieuw op te nemen.

Niettemin zal de bank een werkelijk lening op interest bij voorkeur als een kredietopening voorstellen vermits de bank dan de mogelijkheid heeft om een hogere wederbeleggingsvergoeding van de onderneming te eisen. Bij een lening op interest kan de bank slechts een wederbeleggingsvergoeding vragen naar aanleiding van een vervroegde terugbetaling van maximaal zes maanden interest op de vervroegde terugbetaalde som. Bij een kredietopening kan deze vergoeding  veel hoger liggen.

Specifieke regeling voor kmo’s

Voor kmo’s bestaat er sinds 10 januari 2014 een specifieke regeling. Een wederbeleggingsvergoeding kan  hooguit zes maanden interest bedragen. Deze regeling is slechts van toepassing indien de kmo niet meer dan 1 miljoen euro ontleent. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een lening of een kredietopening.

Deze regeling werd aangepast door de wet van 21 december 2017 waarbij de voorwaarde werd versoepeld. De wederbeleggingsvergoeding is beperkt tot zes maanden interest op voorwaarde dat het geleende bedrag niet hoger is dan 2 miljoen euro. Deze versoepeling geldt slechts voor de kredieten die zijn afgesloten vanaf 8 januari 2018.

Belang van het onderscheid

Het is dus van belang om na te gaan hoe het krediet gekwalificeerd wordt in het contract vermits  de kwalificatie beslissend is voor de “funding loss” bij het vervroegd terugbetalen van het krediet.

Er bestaat nog steeds rechtsonzekerheid over de behandeling van de zeer hoge wederbeleggingsvergoedingen die de banken eisen voor de kredieten die werden toegestaan voor de specifieke regelgeving van 10 januari 2014 van toepassing was. Het Hof van Cassatie heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Niettemin zal deze uitspraak cruciaal zijn om rechtszekerheid te creëren.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Het Flamée & Partners Team