Student en toch zelfstandig ? Een apart en voordelig sociaal statuut

Deel dit bericht op

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Voor de studenten aan de hogescholen en/of universiteiten is het academiejaar alweer volop bezig. Onder hen zijn er jaarlijks ook enkelen die reeds in hun studententijd ambitie hebben als ondernemer en hiermee niet kunnen of willen wachten tot ze afgestudeerd zijn.

Als student kan het erg voordelig zijn om een zelfstandige activiteit op te starten, indien u tenminste voldoet aan de voorwaarden voor het statuut van student-zelfstandige.

  • U bent minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud;
  • U studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland;
  • U bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week om een erkend diploma te behalen;

Als u in juni afstudeert, kan u uw statuut als student-zelfstandige nog behouden tot eind september.

Het statuut van student-zelfstandige is voordelig omdat u veel minder sociale bijdragen verschuldigd bent dan wanneer u zelfstandige bent in hoofd- of bijberoep. De definitieve sociale bijdragen voor een student-zelfstandige worden namelijk als volgt berekend:

  • Wanneer uw jaarinkomen maximum 7.021,28 EUR bedraagt, dan bent u vrijgesteld van sociale bijdragen;
  • Op het gedeelte van uw inkomen boven 7.021,28 EUR zal u een verminderde bijdrage van 20,5% verschuldigd zijn;
  • Wanneer uw inkomen minstens 14.042,57 EUR bedraagt, zal u toch sociale bijdragen verschuldigd zijn zoals iemand in hoofdberoep, met een minimumbijdrage van 748,11 EUR per kwartaal.

Misschien ook interessant voor u?