Hoeveel cash mag u als handelaar ontvangen?

Versoepeling

De regeling die geldt voor cashbetalingen werd eind 2017 versoepeld door de afschaffing van de kunstmatige grens van 10%. Dit heeft tot gevolg dat ongeacht de omvang van het bedrag, er steeds maximaal 3.000 euro in cash ontvangen mag worden. De drempelwaarde geldt voor het totale factuurbedrag. Een verkoop kunstmatig splitsen in verschillende kleinere facturen om zo de grens te omzeilen, is wettelijk verboden. De FOD Economie ziet toe op de naleving van dit reglement.

Bij een verkoop van 2.800 EUR mag dit bedrag dus volledige bedrag in cash ontvangen worden. Bij een verkoop van 5.200 EUR mag maximaal 3.000 EUR in cash ontvangen worden.

Uitbreiding toepassingsgebied

Naast deze versoepeling is er ook een uitbreiding van het toepassingsgebied. Voorheen bestond de beperking van betalingen in cash enkel voor verkopen tussen handelaars. Voortaan is deze regeling van toepassing op betalingen en schenkingen, uitgezonderd tussen consumenten onderling. De beperking is dus van toepassing indien u als ondernemer iets koopt of verkoopt, zowel ten aanzien van particulieren als ten aanzien van andere ondernemingen. Bijgevolg behoren landbouwers, vrije beroepen en vzw’s vanaf 16 oktober 2017 ook tot het toepassingsgebied.

Afwijkingen

De afwijkingen op het verbod op cashbetalingen die reeds bestonden blijven hetzelfde. De verkoop van een onroerend goed mag helemaal niet in cash worden betaald. Dit geldt ook voor de aankoop van oude metalen, koperkabels of producten die edele metalen bevatten.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via Sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team