Geschenken aan uw medewerkers: maximumbedragen verhoogd

De geschenken die u aan de medewerkers geeft, worden in principe gekwalificeerd als loon waardoor hierop sociale bijdragen moeten worden betaald. Niettemin zijn dergelijke kleine geschenkjes vrijgesteld van RSZ als deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er wordt een geschenk gegeven naar aanleiding van een gelegenheid (bv. Kerst, Nieuwjaar, pensioen, huwelijk…)
  • Het bedrag van het geschenk moet de onderstaande maximumbedragen respecteren.

 

Onderstaande maximumbedragen zijn ingevoerd sinds juli 2018, maar hebben een retroactieve werking en zijn dus van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Het bedrag is verschillend naargelang de gelegenheid, maar alle bedragen werden verhoogd.

 

Deze bedragen zijn vrijgesteld van sociale bijdragen, maar niet van belastingen. Er wordt wel verwacht dat dit ook op fiscaal vlak zal doorwerken zodat de geschenken ook in de personenbelasting worden vrijgesteld. Momenteel dienen wij hiervoor nog een Koninklijk Besluit af te wachten.

De nieuwe maximumbedragen

 

Cadeau ter gelegenheid van … Bedrag tot 1 januari 2017 Nieuw bedrag
Kerstmis 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Nieuwjaar 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Sinterklaas 35 euro per kind ten laste 40 euro per kind ten laste
Eervolle onderscheiding (uw werknemer ontvangt bv. een ereteken of wint een award) 105 euro per werknemer 120 euro per werknemer
Huwelijk (of wettelijk samenwonen) 200 euro 245 euro
Pensioen of vervroegd pensioen (indien 3 jaar anciënniteit en geen brugpensioen) 35 euro per dienstjaar, met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro

 

Indien u bijstand of meer informatie wenst hieromtrent, kan u contact opnemen via  sally@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Het Flamée & Partners Academy Team